3.5. Види кривих байдужості

1. Абсолютні замінники (рисунок 4.12). Наприклад, з точки зору корисності споживач не розрізняє напої: мінеральна вода «Остріч» та мінеральна вода «Миргородська». Функція корис­ності для таких товарів має вигляд: U(X,Y) = X + Y, гранична норма заміни MRSXY = const.

78

 

 

 


2. Цілком взаємодоповнюючі товари (рисунок 4.13) (напри­клад, споживач обов'язково п'є чай з цукром). Функція корис­ності для таких товарів має вигляд: U(X,Y) = min {X, Y}, гранич­на норма заміни MRSXY = 0.

 

X

Рисунок 4.13. Конфігурація кривих байдужості для товарів, що є взаємодоповнюючими

Нейтральні товари (наприклад, хліб та цемент) (рисунок 4.14). Функція корисності для них має вигляд: и(Х,У) = X, гра­нична норма заміни МК8ХУ = 0.

Більшість товарів є неповними замінниками; їх криві бай­дужості є монотонно спадними. Функція корисності для таких товарів має вигляд и(Х,У) = Xа-У, 0 <а<1. При цьому, чим ближ­ча а до 1, тим споживач більше схильний до споживання блага Х


и u и

 

X

Рисунок 4.14. Конфігурація кривих байдужості для товарів, що є нейтральними

 

порівняно з благом У. Гранична норма заміни вздовж кривої бай-

 

дужості зменшується і дорівнює MRSXY = '


-AY

AX


(рисунок 4.15).

U=const