ТЕМА 4. ТЕОРІЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ

Поняття корисності.

Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності і попиту.

 

Основні поняття кількісної теорії корисності.

Бюджетне обмеження.

3.         Якісна (ординалістська) теорія корисності.

Гіпотези якісної теорії корисності.

Крива байдужості. Правила побудови кривих байдужості.

Гранична норма заміщення. Стан рівноваги споживача.

Ефект впливу зміни ціни на споживацьку поведінку.

 

Ефект доходу та ефект заміни за Дж. Хіксом.

Ефект доходу та ефект заміни за Є. Слуцьким.

 

Види кривих байдужості.

Вибір на користь відмови від споживання одного з то­варів: кутова рівновага.

Зміна доходу і попиту. Криві «доход-споживання».

Зміна ціни і попиту. Криві «ціна-споживання». Побудова кривої попиту.