1.3. Еластичність попиту за доходом

Еластичність попиту за доходом показує, наскільки змінить­ся попит при зміні доходу на один відсоток.

р° -Л0° (37)

Е: - —, (3.7)

де ЛЦС — зміна обсягу попиту на товар,

І2 -1,

ЛІ — зміна доходу ( ЛІ        ).

Іі

За аналогією можна використати формулу еластичності в точці:

 

1     сії /   І     0° сії

Для більшості товарів цей коефіцієнт буде мати додатне зна­чення (для товарів вищої категорії попит зростає при підвищенні доходу). Значення коефіцієнту буде значно варіюватися від товару до товару. Від'ємне значення коефіцієнту еластичності попиту за доходом свідчить про товар нижчої категорії, попит на такий то­вар падає при зростанні доходу. Від'ємну еластичність попиту за доходом мають такі малоцінні товари, як низькосортні крупи, де­які види миючих засобів тощо.

За результатами обслідувань коефіцієнти еластичності для основних продуктів харчування знаходяться в інтервалі від 0,4 до 0,8; для одягу, тканин, взуття — в інтервалі від 1,1 до 1,3 і т.д.

По мірі збільшення доходу попит споживачів переключається з товарів з від'ємною і малою еластичністю на товари з середньою та високою еластичністю, при цьому споживання малоцінних то­варів за абсолютними розмірами скорочується.

 

 


Практичне значення коефіцієнту еластичності за доходом за-ключається в полегшенні прогнозування того, які саме галузі ма­ють шанс на процвітання і розширення, а які в майбутньому очікує застій і скорочення виробництва. Висока додатна елас­тичність за доходом означає, що вклад конкретної галузі в еко­номічне зростанні буде більший, ніж її доля в структурі еко­номіки. Невеликий додатний або від'ємний коефіцієнт вказує на перспективу скорочення виробництва в галузі.