1.2. Перехресна еластичність

Перехресна еластичність визначає ступінь впливу на обсяг попиту на даний товар зміни ціни на інший товар.

Ео = *0І , (3.5) п АРЛ

де Л()в — зміна обсягу попиту на товар В; ЛРА — зміна ціни товару А.

З використанням похідної формула (3.5) набуває вигляду:

 

Ця концепція дозволяє зрозуміти явища взаємозамінності та взаємодоповнюваності товарів. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту має додатне значення, тобто кількість запи­туваної продукції А варіюється в прямій залежності від зміни ціни продукту В, то продукти А та В є взаємозамінними товара­ми. Чим більший додатний коефіцієнт, тим більший ступінь замінності двох даних товарів. Якщо коефіцієнт перехресної ела­стичності має від'ємне значення, то товари А та В є взаємодопов­нюючими товарами. Чим більша величина від'ємного ко­ефіцієнту, тим більша взаємодоповнюваність двох даних товарів. Нульовий або майже нульовий коефіцієнт свідчить про те, що два товари не пов'язані між собою, тобто є незалежними товара­ми (нейтральні товари).