4. Динамічна модель ринкової рівноваги

Досягнення рівноваги — це процес, що залежить від часу, опис якого здійснюється за допомогою динамічних моделей. Однією з найпростіших динамічних моделей ціноутворення є «павутиноподібна» модель, де продавці розробляють свою цінову стратегію, базуючись на минулому періоді.

Нехай продавці вважають, що в наступному періоді ціни, за якими вони реалізовували продукцію в попередньому періоді, залишаються незмінними. Тобто, обсяг пропозиції (О^ у ґ-му по­точному періоді залежить від ціни попереднього періоду (ґ — 1):

08, = Ґ8 (Рм ) (2.8)

Розглянемо графічно проблему досягнення рівноваги (рису­нок 1.16).

Р

 

Подпись:   

Рс

 

Рі

 0

 

Рисунок 2.16. Динамічна «павутиноподібна» модель ринкової рівноваги

 

Лінія попиту D відображає ситуацію поточного періоду: спожи­вач знає, скільки за такою ціною він хоче купити сьогодні, тобто:

(2.9) 37

Нехай ціна в попередньому періоді була на рівні Р0.

Фірма приймає ціну Р0 для наступного поточного періоду і виробляє £>! згідно лінії пропозиції. Але споживачі за такою ціною згодні придбати тільки О_0, а (О вони куплять за ціною

Рух до рівноважної точки став результативним, тому що на­хил кривої пропозиції більший за нахил кривої попиту. У зворот­ному випадку рівновага може бути і не досягнутою.

Найкращий приклад «павутиноподібної» моделі — це сезонне виробництво, коли процес виготовлення певного блага вимагає досить тривалого часу. Так, фермер, визначаючи площі посіву, не знає, який буде врожай і його ціна в період реалізації, тому об­сяг своєї пропозиції визначає ціною попереднього періоду.

«Павутиння» може плестися не «за», а «проти» годинникової стрілки у випадку, коли виробники наперед визначають не обся­ги виробництва, а ціну реалізації і, наприклад, у сфері вироб­ництва товарів тривалого вжитку.