РОЗДІЛ 8 СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

8.1.      Передумови та умови сертифікації систем менеджменту
якості

8.2.      Міжнародне визнання сертифікатів

8.3.      Стандартизація і сертифікація систем менеджменту яко-
сті в Україні