АННОТАЦІЯ

О.І. МОМОТ

 

Менеджмент якості та елементи системи

якості

Киів - 2007

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 658.56(075.8) М 76

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист 14/18 - 2515 від 14.11.2006 р.)

 

Рецензенти:

Зєнкін А.С. - доктор технічних наук, професор; Садеков А.А. - доктор економічних наук, професор; Поклонський Ф.Ю. - доктор економічних наук, професор.

 

Момот О.І.

М 76 Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с.

 

ISBN 978-966-364-467-7

 

У підручнику розглянуто основні теоретичні положення менеджменту якості, сформовані на основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних і закордонних авторів, уза­гальнення міжнародного досвіду функціонування систем якості та обґрунтовані можливості його використання в Україні. Підручник повністю відповідає програмі курсу «Менеджмент якості та елементи системи якості».

Для студентів і магістрів вищих навчальних закладів, аспі­рантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців в об­ласті керування якістю, стандартизації і сертифікації.

 

ISBN 978-966-364-467-7


© Момот О.І., 2007 © Центр учбової літератури, 2007.