РОЗДІЛ 13 ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНТЕРНЕТ 13.1. Новації ціноутворення в Інтернет

Розрізняють ряд  параметрів, які є необхідною умовою для  того, щоб товар  був прийнятним для Інтернет-торгівлі:

•           легкість доставки покупцю;

•           ціна у звичайному магазині вища ніж у Інтернет-магазині;

•           значний термін зберігання та висока транспортабельність;

•           насичений асортимент товарів, що  створює можливість ви- бору;

•           статусна значимість для покупців;

•           висока частота покупок для заміни товару на нову модель;

•           відсутність необхідності термінової купівлі.

Поряд з цим, існуть чинники, що обмежують розвиток онлайнової торгівлі, а саме:

•           проблема конфіденційності інформації при  здійсненні купі- вель;

•           більшість покупців користуються Інтернет-магазинами лише для порівняння цін;

•           існує   бар’єр   вільного  доступу  до   товару,  що   впливає  на підвищення цінової чутливості покупців.

Певні види  товарів неможливо продавати через  Інтернет. На- приклад, товари повсякденного попиту, які завжди можна купити в магазині; недорогі товари; товари орієнтовані на локальні ринки; то- вари  для екстренних випадків.

В цілому, товари прийнятні для  Інтернет-торгівлі підрозділяють- ся на чотири групи:


 

—  товари масового попиту, торгівля якими здійснюється не тіль- ки в Інтернет, а й традиційними методами;

—  спеціалізовані цифрові та віртуальні товари, торгівля якими здійснюється переважно в Інтернет через  більшу зручність та економічність;

—  послуги, пропозиція яких існує  поза  Інтернет, а Інтернет-ко- мерція є доповненням до традиційної практики. Наприклад, операції з цінними паперами, туристичні послуги, страхові послуги тощо;

—  послуги, пропозиція яких  зумовлена існуванням Інтернет.

Наприклад, веб-хостинг, веб-дизайн, інші Інтернет-послуги. Специфіка Інтернет-комерції обумовлює наступні новації ціноут-

ворення в Інтернет:

•           великий масив інформації про ціни;

•           оцінка ціни незалежно від місця знаходження покупця;

•           поява віртуального ринку вільної конкуренції для однорідних товарів через  велику кількість продавців;

•           цінова конкуренція стимулює продавців до гнучкої цінової по- літики;

•           відсутність психологічних чинників впливу на покупців;

•           зниження витрат і відповідно цін на 20-30%, саме нижча ціна є основною мотивацією купівлі;

•           ціноутворення без участі посередників;

•           створення електронних каталогів товарів в Інтернет, дозволяє економити на витратах у порівнянні з друком комерційної лі- тератури;

•           отримання замовлень в електронній формі, проведення онлай- нових платежів;

•           зниження витрат часу на проведення пробного маркетингу;

•           створення довготермінових відносин із покупцями;

•           можливість виходу на міжнародні ринки з мінімальними ви- тратами.