РОЗДІЛ 3 ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 3.1. Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення

Алгоритм встановлення кінцевої ціни, тобто  ціни продажу під- приємства має наступні етапи (рис.  3.1).

Як  видно, ціна продажу визначається чинниками ціноутворен- ня, які можуть бути класифіковані за наступними ознаками:

1) за змістом:

•           технічні;

•           економічні;

•           соціальні;

•           психологічні, тобто такі, що впливають на цінову чутливість споживача;

•           організаційні;

•           політичні;

2) за сферою прояву:

•           зовнішні;

•           внутрішні;

3) за ступенем впливу:

•           основні;

•           додаткові;

4) за формою прояву:

•           інноваційні;

•           стандартні.


 

Маркетингова політика ціноутворення

 

 

 

 

 

Чинники ціноутво- рення

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета продавця

Ідентифікація еластичності попиту

Оцінка витрат

Аналіз цін конкурентів

Вибір методу ціноутворення

Маркетингова стратегія ціноутворення

 

Базова ціна

Маркетингова тактика ціноутворення

Кінцева ціна


Знижки чи надбавки до ціни

 

 

Рис.3.1.  Алгоритм встановлення кінцевої  ціни підприємства