Додаток Д

 

БЮЛЕТЕНЬ № 1

для голосування на загальних зборах ВАТ «         »

Дата та час проведення загальних зборів: «           »          20_ р. о      год. _ хв.

Місце проведення зборів:

ПIБ учасника зборів:

№ реєстрації учасника зборів:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження звіту ревізійної ко- місії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товари- ства за 20      рік.

Формулювання рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про резуль- тати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 20      рік.

 

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

УВАГА!

Залиште лише  один  варіант голосування.

Непотрібний варіант викреслити.

 

Підпис учасника зборів (розбірливо):       

 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 5

для голосування на загальних зборах ВАТ «         »

Дата та час проведення загальних зборів: «    »     20      р. о      год.      хв.

Місце проведення зборів:

ПIБ учасника зборів:

№ реєстрації учасника зборів:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів наглядової ради

Формулювання рішення:

Обрати до наглядової ради наступних осіб із запропонованих кандидатів


Варіанти голосування:

 

№ п/п

ПІБ/найменування кандидата

«ЗА»

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

УВАГА!

Поставте «пташку» (9) або «хрестик» (8) у рядку «ЗА» напроти того кандидата ЗА якого ви  бажаєте проголосувати. Максимальна кіль- кість  кандидатів, за яких  можна проголосувати складає 5 осіб.

Підпис учасника зборів (розбірливо):