Розділ 12

Формування фінансової звітності

Після вивчення розділу 12 Ви повинні знати:

методику складання фінансових звітів;

порядок консолідаціїфінансової звітності;

-           порядок визначення звітних сегментів та основні методичні засади формування звітності за ними;

особливості форм звітності суб'єкта малого підприємництва, методику їх заповнення;

порядок виправлення помилок та внесення змін до фінансових звітів;

-           порядок коригування фінансових звітів внаслідок впливу інфляції.

Завершальний етап облікового процесу - формування та представлення фінансової звітності внутрішнім і зовнішнім користувачам інформації. Особливості її складання, коригування, консолідації та аналізу детально розглянуто в окремому курсі "Фінансова звітність". В цьому ж розділі посібника подано методику заповнення Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів підприємств усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ), наведено основні вимоги до оцінки і розкриття їх статей у Примітках до фінансових звітів, розглянуто основні методичні аспекти консолідації фінансових звітів, визначення звітних сегментів та коригування звітності внаслідок виявлення помилок, зміни облікової політики і впливу інфляції.