Контрольні запитання

Чому прибуток, розрахований за даними фінансового обліку може не дорівнювати оподатковуваному прибутку?

Як розрахувати поточний податок на прибуток?

В якому документі розраховується поточний податок на прибуток?

Як розраховується обліковий фінансовий результат?

В якій формі фінансової звітності розраховується обліковий прибуток?

Яким П(С)БО узгоджується відображення в обліку різниць між поточним і обліковим податком на прибуток?

Які існують методи обліку відстрочених податків та яка між ними відмінність?

Який метод обліку відстрочених податків дозволено застосовувати сьогодні в Україні та за міжнародними стандартами? Чому саме цьому методу надана перевага?

Поясніть термін «тимчасова різниця» та яким чином вона розраховується?

Які є види тимчасових різниць та чим вони відрізняються?

Як визначити балансову вартість активу?

Що таке податкова база активу та як вона визначається?

Що таке балансова вартість зобов'язання та як вона визначається?

Що таке податкова база зобов'язання та як вона визначається?

Чи може стаття мати податкову базу при нульовій балансовій вартості? Наведіть приклади.

Що таке відстрочений податковий актив та як він розраховується?

Що таке відстрочене податкове зобов'язання та як воно розраховується?

На якому рахунку обліковується відстрочений податковий актив?

На якому рахунку обліковується відстрочене податкове зобов'язання?

Чи потрібно враховувати початкові залишки ВПА і ВПЗ при розрахунку загальних витрат з податку на прибуток?

Яким бухгалтерським записом відображається нарахування податку на прибуток, якщо жодних різниць між обліковим і податковим прибутком немає?

Яким бухгалтерським записом відображається нарахування податку на прибуток, якщо є тільки тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню?

Яким бухгалтерським записом відображається нарахування податку на прибуток, якщо є тільки тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню?