11.2 Методи обліку відстрочених податків на прибуток

Історично відомо два методи обліку відстрочених податків:

метод обліку за Звітом про фінансові результати,

метод обліку за Балансом (рис. 11.4).

На сьогодні перший метод в Україні не застосовуються. Його суть полягала у виявленні різниць між обліковим і оподатковуваним прибутком на основі аналізу Звіту про прибутки і збитки (в Україні це Фома №2 - Звіт про фінансові результати) і Податкової декларації. Такий аналіз акцентував увагу на постійних різницях і різницях уМетод обліку відстрочених податків за Балансом передбачає зіставлення балансової вартості активів і зобов'язань з їх податковою базою для визначення тимчасових різниць і розрахунку на їх основі відстроченого податку. Такого поняття як постійні різниці зараз немає. Всі часові різниці є тимчасовими, але крім часових є ще й інші тимчасові різниці, які не відносяться до часових. Наприклад, згідно з податковим законодавством була проведена індексація вартості основного засобу, а його балансова вартість за даними бухгалтерського обліку не змінилась. Так як податкова амортизація розраховуватиметься згідно з проіндексованої вартості, а бухгалтерська - виходячи з балансової, що не змінилась, виникне тимчасова різниця, яка не є часовою.

Надалі будемо розглядати облік податку на прибуток саме за цим методом.