Розділ 10

Облік доходів, витрат і фінансових результатів

Після вивчення розділу 10 Ви повинні знати:

види діяльності підприємства;

як класифікують доходи;

за яких умов визнаються доходи;

-           особливості визнання доходу від надання послуг;

-           які витрати формують виробничу собівартість;

-           за яких умов визнаються витрати;

-           порядок формування фінансового результату від операційної, фінансової та іншої звичайної діяльності.

Облік доходів, витрат і формування фінансових результатів діяльності підприємства є однією з найскладніших ділянок обліку. Джерелом інформації про результати діяльності підприємства є Звіт про фінансові результати (П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати").