Тести

Погашення зобов'язання може здійснюватись шляхом:

а)         сплати грошовими коштами;

б)         переведення одного зобов'язання в інше;

в)         переведення зобов'язання в корпоративні права;

г)         всі відповіді вірні.

Підприємство передало постачальнику за отриману від нього продукцію на суму 40 тис. грн. вексель на суму 50 тис. грн., який воно повинно погасити через 6 міс. Сума погашення векселя буде:

а)         40 тис. грн.;

б)         50 тис. грн.;

в)         40 тис. грн. з врахуванням %.

Підприємство випустило облігації на загальну суму за номіналом 1 млн. грн. При цьому облігації було розміщено нижче номіналу (з дисконтом) на суму 960 тис. грн. Сума погашення облігації буде:

а)         1 млн. грн.;

б)         960 тис. грн.;

в)         суму необхідно продисконтувати.

Довгострокові зобов'язання відображаються в балансі:

а)         за сумою погашення;

б)         за первісною вартістю;

в)         за теперішньою вартістю.

Зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається:

а)         непередбаченим зобов'язанням;

б)         поточним зобов'язанням;

в)         забезпеченням.

Зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено тоді, коли відбудеться чи не

відбудеться одна чи більше невизначених подій, над якими підприємство не має контролю, називається:

а)         непередбаченим зобов'язанням;

б)         цільовим фінансуванням;

в)         забезпеченням.

До довгострокових зобов'язань відносять:

а)         відстрочені податкові зобов'язання;

б)         неоплачений капітал;

в)         поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями.

До зобов'язань відносять:

а)         відстрочені податкові зобов'язання;

б)         доходи майбутніх періодів;

в)         забезпечення;

г)         все перелічене вище.

Сплачено комісійні банку за оформлення кредиту: а) Дт 95 "Фінансові витрати"

Кт 31 "Рахунки в банках";

б)         Дт 92 „Адміністративні витрати"

Кт 31 "Рахунки в банках";

в)         Дт 92 „Адміністративні витрати"

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками";

9.10.    Забезпечення можуть створюватися для відшкодування витрат
на:

а)         виплату відпусток працівникам;

б)         додаткове пенсійне забезпечення;

в)         реструктуризацію;

г)         все перелічене вище.

 

Вправи для самостійної роботи

№ 9.1. 1 січня 2007 компанія "Славутич" випустила із знижкою 36000 грн. 10%-ні облігації, загальна номінальна вартість яких дорівнює 1000000 грн., термін погашення - 4 роки. Сплата відсотків здійснюється один раз на рік в кінці року. Якою буде балансова вартість цих облігацій через 2 роки? Відобразити в обліку всі необхідні операції.

 

№ 9.2. Компанія виплачує щомісяця у вигляді заробітної плати 50000 гривень. За підрахунками резерв на забезпечення відпусток складає 10% заробітної плати. Однак, за умовами трудового договору

309


5% працівників, які працюють за сумісництвом, не претендують на оплачувану відпустку. Розрахувати витрати на виплату відпусток і здійснити необхідні бухгалтерські записи.

№ 9.3. 5 січня 2006 року підприємством отримано довгостроковий кредит в сумі 200000 грн. строком на 5 роки під 15% річних. Крім того сплачено за нотаріальне посвідчення договору застави 500 грн. Погашення заборгованості перед банком здійснюється однаковими платежами, що складаються з частини суми основного боргу і нарахованих процентів в кінці кожного року. Здійснити всі необхідні розрахунки та бухгалтерські записи.

№ 9.4. 02.01.06 р. підприємство одержало від банку позику в сумі 50000 грн. терміном на 2 місяці під 24 % річних. Нарахування відсотків при погашенні позики. Позику було погашено 01.03.06 р. Здійснити всі необхідні розрахунки та бухгалтерські записи.

№ 9.5. Отримано від постачальника „Альфа" товар на суму 72000 грн.(в т.ч. ПДВ). Транспортні витрати склали 1200 грн. (в т.ч. ПДВ). Сплачено постачальнику за товар. Отримано аванс від покупця „Бета" на суму 90000 грн. (в т.ч. ПДВ). Відвантажено товар покупцю „Бета" на суму 42000 грн. (в т.ч. ПДВ). Відвантажено товар покупцю „Бета" на суму 60000 грн. (в т.ч. ПДВ). Списано собівартість реалізованих товарів (залишку товарів на складі немає). Визначити фінансовий результат та здійснити всі необхідні бухгалтерські записи.