Контрольні запитання

Які   зобов'язання   відносять   до   довгострокових,   а  які до короткострокових?

За якою вартістю відображаються в звіті про фінансовий стан довгострокові зобов'язання?

Як відображається в обліку довгострокова заборгованість в період погашення (останній рік)?

Поясніть терміни: облігації, випущені з дисконтом; облігації, випущені з премією.

Як відбувається амортизація дисконту і премії за облігаціями?

Чому виникають різниці у фінансовому і податковому обліку?

Як відображуються в обліку розрахунки з постачальниками?

Яка перевага вексельної форми розрахунків?

Як обліковуються векселі видані?

Що входить до фонду заробітної плати?

Які зобов'язання виникають з моменту нарахування заробітної плати?

Яка різниця між утриманнями із заробітної плати і нарахуваннями на неї?

Як розраховується сума резерву на виплату відпусток?

Як здійснюється нарахування відпускних виплат?

Як розраховується резерв за гарантійними зобов'язаннями?