9.3 Облік короткострокових зобов'язань

Облік короткострокових кредитів банку. Особливістю обліку короткотермінових кредитів є те, що вони відображаються в обліку за сумою погашення, що не передбачає дисконтування суми зобов'язання, на відміну від довгострокових кредитів. Однак, щодо інших аспектів обліку, то короткотермінові кредити так само обліковуються в розрізі валют (рах. 601, 602), а також залежно від порядку погашення: звичайні, відстрочені (рах. 603), прострочені (рах. 605).

Погашення таких кредитів відображається простою проводкою: Дт 60 "Короткострокові кредити банків" Кт 31 "Рахунки в банках"

Кредитним договором може бути передбачений інший механізм отримання та використання кредитних ресурсів (овердрафт, кредитна лінія). При цьому спосіб надання кредиту не передбачає зарахування будь-яких коштів на рахунок підприємства, а полягає в оплаті рахунків постачальників: Дт 63 "Розрахунки з постачальниками", тощо

Кт 60 "Короткострокові кредити банків" або в авансуванні поставки сировини за рахунок кредитної лінії: Дт 371 "Розрахунки за авансами виданими"

Кт 60 "Короткострокові кредити банків"

Облік розрахунків з постачальниками. Більшість товарно-матеріальних цінностей на підприємство надходить від постачальників. У договорах з ними обумовлюються умови поставок:

найменування матеріалів (робіт, послуг), кількість, ціна, строки відвантаження та порядок розрахунків.

У бухгалтерії підприємства облік розрахунків з постачальниками і підрядниками здійснюють на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". За кредитом рахунку 63 відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги; за дебетом - її погашення, списання.

Приклад 9.5. Фірма "Барва" заключила договір купівлі сировини на суму 12000 грн. Договором передбачена купівля 50% сировини в кредит (шляхом видачі векселя) під 24% річних.

25.06.2006 року отримано сировину. Запис в журналі операцій: Дт 20 "Виробничі запаси" - 10 000 Дт 641 "Розрахунки за податками"(ПДВ) - 2 000

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" - 12 000 27.06.2006 року перераховано кошти за отриману сировину: Дт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" - 6 000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 6 000

Покупець, не володіючи в момент купівлі достатньою сумою грошей, пропонує продавцю замість них інший платіжний засіб -вексель. Комерційний вексель є документом, на базі якого оформляється комерційний кредит, тобто він виникає в обороті на основі угоди купівлі-продажу товарів у кредит.

Для того, щоб якимось чином компенсувати продавцеві його втрати, сторони домовляються, що покупець сплачуватиме на користь продавця проценти за відстрочення платежу, тобто за тимчасове використання коштів останнього. При цьому відсоткова ставка має бути вказана у векселі. Відсотки нараховуються від дня складання векселя, якщо не вказана інша дата.

Приклад 9.6. 31.06.2006 р. вище згадана фірма виписує три 3% векселі на суми, що повинні бути сплачені в кінці III та IV кварталів 2006 року і в I кварталі 2007 року рівними частинами (6 000:3) Дт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" - 6 000

Кт 62 "Короткострокові векселі видані" - 6 000 30.09.2006 року бухгалтерія фірми "Барва" нараховує проценти за відстрочення розрахунку, що повинні бути сплачені за III квартал 2006 року (6 000х3%:12х3) Дт 952 "Інші фінансові витрати" - 45

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 45 30.09.2006 року фірма "Барва"  перераховує кошти  в рахунок погашення першого векселя (2 045 грн.) Дт 62 "Короткострокові векселі видані" - 2 000 Дт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 45

Кт 31 "Рахунки в банках" - 2 045 31.12.2006 року нараховано відсотки за IV квартал (4 000*3%:12*6) Дт 952 "Інші фінансові витрати" - 60

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 60

року перераховано в рахунок погашення другого векселя Дт 62 "Короткострокові векселі видані" - 2 000 Дт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 60

Кт 31 "Рахунки в банках" - 2 060

року нараховано відсотки за IV квартал (2 000*3%:12*9) Дт 952 "Інші фінансові витрати" - 45

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 45 31.03.2007 року перераховано в рахунок погашення третього векселя Дт 62 "Короткострокові векселі видані" - 2 000 Дт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 45

Кт 31 "Рахунки в банках" - 2 045

Вексельна форма розрахунків гарантує продавцеві досить високий ступінь надійності щодо повернення коштів за реалізований товар, оскільки законодавчо визначено, що векселі, опротестовані нотаріусами, є виконавчими документами.

Облік розрахунків з учасниками. Дивіденди - частина прибутку, що розподіляється підприємством між учасниками підприємства. Виплату дивідендів здійснюють на основі рішення загальних зборів акціонерів. Заборгованості по дивідендах не існує до тих пір, поки рада не оголосила про намір їх виплатити. Зазвичай між датою оголошення і датою виплати проходить деякий час, протягом якого дивіденди будуть короткотерміновою заборгованістю підприємства. Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" призначено, зокрема, для обліку зобов'язань по дивідендах. За кредитом рахунку відображається збільшення заборгованості підприємства, за дебетом - її зменшення. Особливості оподаткування дивідендів розглянуто при розв'язуванні прикладу 7.4.

Приклад 9.7. Фірма 15.03.2007 року оголосила про виплату дивідендів за 2006 рік на загальну суму 2 000 грн. Бухгалтерський запис буде наступним:

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 2 000 Кт 67 "Розрахунки з учасниками" - 2 000

Погашення заборгованості по дивідендах: Дт 67 "Розрахунки з учасниками"

Кт 30 "Каса" або 31 "Розрахунки в банках"