Розділ 8

Облік власного капіталу

Після вивчення розділу 8 Ви повинні знати:

-           особливості формування і обліку власного капіталу підприємств;

функції власного капіталу;

склад розділу І пасиву;

-           що таке неоплачений капітал, вилучений капітал, резервний капітал;

облік змін статутного капіталу;

за рахунок яких джерел формується резервний капітал;

-           за рахунок яких джерел формується власний капітал підприємств різних форм власності.