РОЗДІЛ 7

-           ідентифікувати та класифікувати Облж витрат       виробничі витрати;

виробництва та     -     розподіляти загальновиробничі ГОТОВОЇ продукції   витрати між об'єктами обліку;

-           калькулювати собівартість продукції різними   методами   в залежності

від особливостей виробничого процесу;

визначати розмір незавершеного виробництва;

-           відображати в обліку виробничі витрати та втрати від внутрішнього браку;

визначати собівартість готової та реалізованої продукції.

В ринкових умовах господарювання рентабельність операційної діяльності промислового підприємства в більшій мірі залежить від ефективності використання ресурсів у процесі виробництва. Тому витрати на виробництво, їх структура та динаміка завжди знаходяться в центрі уваги досвідчених менеджерів.

Облік виробничих витрат повинен забезпечувати калькулювання собівартості усіх видів продукції (робіт, послуг) підприємства із врахуванням його організаційних і технологічних особливостей. Необхідність калькулювання витікає із суті собівартості як інтегрованого і динамічного показника, який характеризує ефективність організації та управління виробничими процесами, використання основних та оборотних засобів, рівень матеріально-технічного забезпечення, а тому тісно пов'язаний з процесами ціноутворення і визначення рентабельності виробництва.