Розділ 6

Облік запасів

Після вивчення розділу 6 Ви повинні знати:

-           що таке запаси підприємства;

-           які умови визнання запасів у бухгалтерському обліку;

-           як здійснюється оцінка запасів підприємства;

-           які методи оцінки запасів можуть використовуватись при їх вибутті;

-           як в обліку відображаються операції, пов'язані з надходженням, переоцінкою та вибуттям запасів.

 

Облік запасів виробничого підприємства, перш за все, повинен забезпечувати достовірність показників собівартості його продукції (робіт, послуг), оптимізацію складських витрат, формування обґрунтованих показників планових калькуляцій. Відповідно до цих завдань визначається його оперативність та аналітичність, обирається метод оцінки запасів при їх списанні. Для торговельного підприємства організація обліку запасів повинна забезпечувати достовірне визначення залишків товару за вартістю і номенклатурою на складах та прилавках відповідно до інформаційних потреб відділів закупівель, збуту та управлінських структур.