5.2 Визначення фінансових інвестицій1

Інвестування - це вкладення активів (в основному грошей) в розвиток власного або іншого підприємства. Якщо підприємство витрачає гроші на придбання або створення матеріальних і нематеріальних активів на власному підприємстві - це називається капітальними інвестиціями. Для їх обліку використовується рахунок 15 «Капітальні інвестиції» (див. розділ 2 навчального посібника).

Якщо підприємство вкладає свої активи в розвиток іншого підприємства (купує акції, облігації, частки статутного капіталу та інші цінні папери, емітовані іншим підприємством) - це фінансове інвестування.

1 Доцільно відзначити, що облік фінансових інвестицій відбувається тільки у інвестора. У підприємства, яке отримало інвестиції, отримані активи не обліковуються як фінансові інвестиції. Вони обліковуються як відповідні активи (Дт гроші, основні засоби, матеріали та інше - в залежності від того, що отримали) з віднесенням вартості цих активів до статутного капіталу (якщо інвестиції зроблені як внесок у статутний капітал) або до зобов'язань (якщо інвестиції зроблені в облігації, векселі та інше).

Таким чином, фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод інвестором.

В обліку розрізняють довгострокові і поточні фінансові інвестиції. Якщо підприємство має вільні кошти і вважає за доцільне вкласти їх на довгий період (більше року), такі фінансові інвестиції називаються довгостроковими. Вони обліковуються на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Поточні фінансові інвестиції - це інвестиції на термін, що не перевищує одного року, та які можуть бути реалізовані у будь-який момент. Для їх обліку в Плані рахунків передбачено рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції". Серед поточних фінансових інвестицій виділяють фінансові інвестиції, які для цілей фінансової звітності визнаються еквівалентами грошових коштів.

Як правило, до еквівалентів грошових коштів відносять такі поточні інвестиції, термін погашення яких не перевищує трьох місяців, які вільно конвертуються в гроші і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Наприклад, державні облігації. Еквіваленти грошових коштів відображаються у фінансовій звітності разом з грошовими коштами в статті Балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти".