Тести

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ведеться облік:

а)         дебіторської заборгованості за товари;

б)         кредиторської заборгованості за товари;

в)         виданих авансів за товари;

г)         одержаних авансів за товари.

Безнадійна дебіторська заборгованість - це

а)         поточна заборгованість, не погашена дебітором протягом

року;

б)         довгострокова дебіторська заборгованість, щодо якої існує
впевненість про її неповернення боржником;

в)         поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує
впевненість про її неповернення боржником або за якою минув
строк позовної давності;

г)         сума дебіторської заборгованості, на яку створено резерв
сумнівних боргів.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - це

а)         сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів;

б)         різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи,
послуги та іншою дебіторською заборгованістю;

в)         різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи,
послуги та дебіторською заборгованість за виданими авансами;

г) різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи, послуги та безнадійною дебіторською заборгованістю.

За якою вартістю поточна дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги включається до балансу?

а)         за первісною вартістю;

б)         за справедливою вартістю;

в)         за чистою реалізаційною вартістю;

г)         за собівартістю.

Внаслідок списання безнадійної дебіторської заборгованості за

відвантажену продукцію у межах створеного резерву сумнівних боргів

а)         підсумок балансу зменшиться;

б)         підсумок балансу не зміниться;

в)         збільшиться чиста реалізаційна вартість такої дебіторської
заборгованості;

г)         збільшаться операційні витрати.

Розмір доходу за відсотковим векселем, одержаним на три місяці на суму 10 тис. грн. із річною ставкою 7% становить:

а) 175 грн.;      б) 2100 грн.;        в) 700 грн.;     г) 233 грн.

10 березня підприємство придбало іноземну валюту $5000 за ринковим курсом 5,1 грн./дол. Зміна курсу НБУ $1 до 5,12 грн./дол. на дату складання звітності призведе:

а)         тільки до визнання доходу від операційної діяльності;

б)         до зменшення суми на валютному рахунку та визнання
доходу від фінансової діяльності;

в)         тільки до визнання доходу від фінансової діяльності;

г)         до збільшення суми на валютному рахунку та визнання
доходу від операційної діяльності.

Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"

а)         є активним і відображається в активі балансу;

б)         є пасивним і відображається в пасиві балансу;

в)         є активним і відображається в пасиві балансу;

г)         є пасивним і відображається в активі балансу.

Створення резерву сумнівних боргів в бухгалтерському обліку відображається записом:

а)         Дт 38 "Резерв сумнівних боргів"

Кт 361 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

б)         Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"

Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"

в)         Дт 361 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"

г) Дт 38 "Резерв сумнівних боргів"

Кт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Внаслідок виникнення заборгованості за виданими авансами зміни відбуваються:

а)         тільки у активі балансу;

б)         тільки у пасиві балансу;

в)         збільшується сума активу та пасиву;

г)         зменшується сума активу та пасиву.

Рахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами" є:

а)         активним;      в) активно-пасивним;

б)         пасивним;      г) позабалансовим.

Що з наведеного не використовується при визначенні величини резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО 10?

а)         платоспроможність окремих дебіторів;

б)         класифікація дебіторської заборгованості за строками її
непогашення;

в)         питома  вага  безнадійних  боргів  у  чистому  доході від
реалізації продукції;

г)         співвідношення   безнадійної   до   погашеної дебіторської
заборгованості за попередні періоди.

Як в обліку відображається списання безнадійної заборгованості за виданими авансами на суму, що не перевищує сальдо за рахунком 38 "Резерв сумнівних боргів"?

а)         Дт 38 "Резерв сумнівних боргів"

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами"

б)         Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"

Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"

в)         Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами"

г)         Дт 071 "Списана дебіторська заборгованість"

Витрати майбутніх періодів відображаються:

а)         тільки у звіті про фінансові результати;

б)         тільки у балансі;

в)         у балансі і у звіті про фінансові результати;

г)         на позабалансовому рахунку.

Яким бухгалтерським записом оформляється видача з каси готівки підзвітній особі для придбання запасних частин?

а)         Дт 207 "Запасні частини"

Кт 301 "Каса в національній валюті"

б)         Дт 301 "Каса в національній валюті"

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

в)         Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Кт 301 "Каса в національній валюті"

г)         Дт 207 "Запасні частини"

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 4.16. Яким   бухгалтерським   записом   відображається одержання авансу за готову продукцію від покупця?

а)         Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

б)         Дт 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

в)         Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 26 "Готова продукція"

г)         Дт 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

Кт 26 "Готова продукція"

Вправи для самостійної роботи

№ 4.1. Для визначення коефіцієнта сумнівності на31 грудня 2007 року підприємство відібрало дані за останні 3 роки:

 

Дата балансу

Заборгованість, що визнана безнадійною, грн.

Сальдо дебіторської заборгованості (за строками непогашення), грн.

 

група 1

група 2

група 3

група 1

група 2

група 3

31.12.2004

300

400

560

10000

6000

4000

31.12.2005

350

450

370

11000

7500

4200

31.12.2006

200

320

460

14000

6400

5300

Необхідно:

Визначити резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2007р., якщо сальдо дебіторської заборгованості (класифіковано за строками непогашення) становить:

група 1 - 12000 грн.;     група 2 - 5000 грн.;     група 3 - 4300 грн.

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення резерву сумнівних боргів.

Проаналізувати, як впливає на баланс підприємства створення резерву сумнівних боргів.

№ 4.2. За 2007 рік чистий дохід від реалізації продукції підприємства на умовах наступної оплати становить 850000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

 

Роки

Чистий дохід від реалізації

Сума дебіторської заборгованості, що

 

продукції, тис. грн.

визнана безнадійною, тис. грн.

2004

660

25

2005

730

28

2006

820

34

Необхідно:

Розрахувати резерв сумнівних боргів у 2007 році.

Відобразити створення резерву сумнівних боргів в обліку та визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості, якщо її первісна вартість на дату складання балансу 320000 грн., залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу - 4000 грн.

№ 4.3. Перед відправленням у відрядження бухгалтеру підприємства видано готівку з каси - 300 грн. Після повернення в бухгалтерію представлено авансовий звіт на суму 340 грн. (в т.ч. 280 грн. — вартість проїзду, проживання у готелі, добові, 60 грн. -вартість придбаного калькулятора).

Необхідно:

Відобразити в обліку розрахунки з підзвітною особою.

Проаналізувати, яка заборгованість (дебетова чи кредитова) виникне після звітування бухгалтера про витрачені кошти?

№ 4.4. Підприємство "Конт" перерахувало аванс за сировину підприємству "Антара" на суму 12000 грн. (обидва підприємства не є платниками ПДВ). При одержанні сировини на нестачу пред'явлено претензію на суму 250 грн. Підприємство "Антара" задовольнило претензію у повному обсязі шляхом повернення грошей.

Необхідно:

Відобразити ці операції в обліку підприємства "Конт".

Проаналізувати, які наслідки у балансі мало б незадоволення претензії.

№ 4.5. 1 березня підприємство отримано безвідсотковий вексель від покупця строком на два місяці номінальною вартістю 10100 грн. в погашення заборгованості у розмірі 10000 грн. 1 травня покупцем погашено вексель.

Необхідно:

Відобразити ці операції в обліку векселедержателя (фінансова звітність складається щокварталу).

Проаналізувати, як би змінились бухгалтерські записи в обліку векселедержателя, якщо номінальна вартість одержаного відсоткового векселя становила 10000 грн., річна ставка відсотків -6%.