Контрольні запитання

Що таке дебіторська заборгованість?

Які є види дебіторської заборгованості ?

Які особливості в обліку дебіторської заборгованості за реалізовану

продукцію, роботи, послуги?

Що таке сумнівні та безнадійні борги?

Для чого створюється резерв сумнівних боргів?

Які є методи створення резерву сумнівних боргів?

7.         В чому суть створення резерву сумнівних боргів на основі методу

періодизації дебіторської заборгованості?

8.         Як    розраховується    коефіцієнт    сумнівності дебіторської
заборгованості?

9.         Як в обліку класифікується інша дебіторська заборгованість?

Як в обліку відображається списання дебіторської заборгованості, непов'язаної із реалізацією продукції, робіт, послуг?

Хто такі підзвітні особи та які операції з ними відображаються у обліку?

Які є види векселів?

Дайте визначення простого та переказного векселів.

Коли відбудеться нарахування доходу за векселями?

Як розраховується сума, що отримає підприємство за вексель, який дисконтується у банку?

Як списується заборгованість за непогашеним векселем?