4.4 Облік витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів - вид активу, який за своєю суттю є дебіторською заборгованістю. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. Інформація про такі витрати тимчасово, до їх визнання в Звіті про фінансові результати в майбутніх періодах, відображається в окремому розділі активу Балансу.

До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Для обліку витрат майбутніх періодів використовується рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів". За дебетом цього рахунку відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Приклад 4.12. Підприємство уклало угоду про оренду складського приміщення з орендною платою 6 000 грн. Сторони домовились про сплату орендарем орендної плати наперед за 6 місяців.

В бухгалтерському обліку необхідно зробити наступні записи:

Сплата орендної плати авансом

Дт 39 "Витрати майбутніх періодів" - 36 000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 36 000

Одночасно на суму ПДВ

Дт 641 "Розрахунки за податками" - 6 000 Кт 644 "Податковий кредит" - 6 000

Отримано об'єкта оренди (робляться записи на позабалансовому рахунку 01 за залишковою і первісною вартістю орендодавця) 3.   Щомісяця   витрати   майбутніх   періодів  рівними частинами визнаються витратами звітного періоду Дт 93 "Витрати на збут" - 5 000

Кт 39 "Витрати майбутніх періодів" - 5 000 Одночасно на суму ПДВ Дт 644 "Податковий кредит" - 1 000

Кт 39 "Витрати майбутніх періодів" - 1 000

Приклад 4.13. Підприємство здійснило передплату періодичного видання на рік за 960 грн. (без ПДВ).

В бухгалтерському обліку необхідно зробити наступні записи:

Здійснено передплату на періодичне видання Дт 39 "Витрати майбутніх періодів" - 960

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 960

Включення до витрат періоду (щомісяця) Дт 92 "Адміністративні витрати" - 80

Кт 39 "Витрати майбутніх періодів" -80

При здійсненні передплати періодичних видань не виникає податковий кредит з ПДВ, оскільки згідно з п.п. 5.1.2 Закону України "Про податок на додану вартість" операції з поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок звільняються від оподаткування ПДВ.

Для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та іншими дебіторами, обліку витрат майбутніх періодів використовують регістри:

Журнал 3 (розділ І - за кредитом рах. 34, 36, 37, 38);

Журнал 5 (розділ ІІІ - за кредитом рах. 39)

або Журнал 5 А (розділ ІІІ А, ІІІ Б - за кредитом рах. 39);

Відомість   аналітичного   обліку   розрахунків   з   покупцями та

замовниками 3.1;

Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами 3.2.