4.2 Облік іншої дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість, що не пов'язана з реалізацією продукції, робіт, послуг, обліковується на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" (табл. 4.5).


Таблиця 4.5

Поточна дебіторська заборгованість (крім придбаної та заборгованості, призначеної на продаж) включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Якщо на дату балансу величина резерву сумнівних боргів не обчислюється, то дебіторська заборгованість, що визнана безнадійною, списується із рахунку з відображенням витрат у складі інших операційних витрат.

Приклад 4.5. Перерахований два роки тому аванс на придбання виробничого обладнання ТзОВ "Карпати" у сумі 20000 грн. визнано безнадійною заборгованістю у зв'язку з форс-мажорними обставинами (майно підприємства-постачальника знищено повінню).

Списання безнадійної заборгованості відобразиться: Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"       - 20000

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами"    - 20000

Облік розрахунків за нарахованими доходами та з іншими дебіторами розглянуто у параграфі 4.3 "Облік векселів одержаних", за відшкодуванням завданих збитків - у параграфі 6.4 "Облік вибуття запасів". Тому в цьому параграфі детальніше зупинимось на розрахунках із підзвітними особами та за пред'явленими претензіями.

Розрахунки з підзвітними особами. Підзвітними особами є працівники підприємства, котрі отримують із каси готівку на здійснення господарських витрат. Відправляючись у службове відрядження за межі місця роботи, згідно розпорядження керівника працівник одержує відрядне посвідчення та кошти на відшкодування витрат із придбання квитків для проїзду, проживання у готелі, харчування та ін. Повернувшись із відрядження, підзвітна особа повинна відзвітуватися про використання коштів, представивши у бухгалтерію документи про понесені витрати (авансовий звіт, до якого додаються квитки за проїзд, чеки та інші документи). Витрати на відрядження відносяться до операційних витрат звітного періоду.

Підзвітною особою можуть бути придбані товарно-матеріальні цінності за готівку (наприклад, основні засоби, сировина, матеріали, малоцінні швидкозношувані предмети та ін.). Кошти на їх придбання або видаються працівнику перед здійсненням операції придбання, або відшкодовуються уже після покупки. Працівнику також можуть доручити оплатити борг перед іншим підприємством.

Рахунок 372 є активно-пасивним. Дебетовий чи кредитовий залишок залежить від того, коли підзвітній особі видано кошти на здійснення витрат: до моменту здійснення господарської операції чи після. Невитрачена підзвітною особою готівка повинна бути повернена в касу протягом трьох робочих днів після закінчення відрядження. Якщо готівка видана для закупівлі сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлі вторинної сировини, крім металобрухту, цей термін становить десять робочих днів. Готівку видану і не витрачену на господарські потреби слід повернути не пізніше наступного робочого дня.

Приклад 4.6. Перед відправленням у відрядження менеджеру підприємства видано готівку з каси - 400 грн. Після повернення в бухгалтерію представлено авансовий звіт на суму 370 грн. (в т.ч. 240 грн. — вартість проїзду, проживання у готелі, добові, 130 грн. -придбані МШП). Невикористану готівку повернено до каси.

В бухгалтерському обліку ці операції слід відобразити:

Видано під звіт готівку

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" — 400 Кт 301 "Каса в національній валюті" — 400

Відзвітовано за придбані МШП

Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" — 130 Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" — 130

Відзвітовано за відрядження (проїзд, проживання у готелі, добові) Дт 92 "Адміністративні витрати" — 240

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" — 240

Повернено невикористану готівку в касу Дт 301 "Каса в національній валюті" — 30

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" — 30

Розрахунки за претензіями. Для виставлення обґрунтованої претензії постачальнику необхідно дотримуватись порядку приймання товарно-матеріальних цінностей. У разі виявлення розбіжностей щодо якості чи кількості ТМЦ слід скласти акт на прийняту їх частину і запросити представника постачальника. Якщо останній не з'являється, приймання ТМЦ може бути завершено з участю експерта бюро товарних експертиз або представника іншої компетентної організації. Підприємство, яке одержало претензію, повинно її розглянути у встановлені законодавством терміни і задовольнити законні вимоги заявника.

Приклад 4.7. Підприємство "Альфа" перерахувало аванс за сировину підприємству "Омега" на суму 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ). При одержанні сировини на нестачу пред'явлено претензію на суму 360 грн. (в т.ч. ПДВ). Підприємство "Омега" задовольнило претензію частково - на суму 240 грн. шляхом повернення грошей.

В обліку ці операції слід відобразити наступним чином: 1. Здійснено передоплату підприємству "Омега" Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами" — 12 000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" — 12 000 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 "Розрахунки за податками" — 2 000

Кт 644 "Податковий кредит" — 2 000

Одержано сировину

Дт 201 "Сировина й матеріали" - 9 700

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 9 700

Одночасно на суму ПДВ

Дт 644 "Податковий кредит" - 1940

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 1940

Пред'явлено претензію постачальнику Дт 374 "Розрахунки за претензіями" - 360

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 360

Відображено частину претензії, що задоволено постачальником Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 240

Кт 374 "Розрахунки за претензіями" - 240

5.         Списання суми незадоволеної претензії на витрати звітного
періоду

Дт 949 "Інші витрати операційної діяльності" - 120 Кт 374 "Розрахунки за претензіями" - 120

6.         Коригування податкового кредиту методом "червоного сторно"
Дт 641 "Розрахунки за податками" - [60]

Кт 644 "Податковий кредит" - [60]