3.1 Облік грошових коштів у касі

У касі підприємства можуть зберігатись такі цінності: - грошові кошти у національній та іноземній валютах;

грошові документи (путівки в будинки відпочинку та санаторії, проїзні квитки, марки державного мита, поштові марки);

бланки суворої звітності;

цінні папери, придбані у інших підприємств.

Грошові кошти в касі є готівкою, що використовується підприємством для виплати заробітної плати, відряджень працівникам, дивідендів власникам, проведення розрахунків з постачальниками та ін.

Касові операції регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637. Відповідно до цього Положення для проведення виплат з каси може використовуватись як готівка, одержана з банку, так і виручка від реалізації продукції. При цьому, гранична сума платежу з каси одного підприємства іншому (або індивідуальному підприємцю) протягом одного дня становить 10000 грн. Кількість підприємств, з якими проводяться розрахунки готівкою протягом дня, є необмеженою.

Ліміт залишку готівки в касі - це граничний розмір готівки, що може залишатись в касі на кінець робочого дня. Він встановлюється із врахуванням специфіки роботи підприємства, обсягів його касових операцій, віддаленості від банку тощо. Усю готівку понад встановленого ліміту слід здавати в банк у порядку та строки, передбачені договором на розрахунково-касове обслуговування. Це правило не розповсюджується на готівку, одержану в банку для виплати працівникам заробітної плати. Невидана заробітна плата може зберігатись в касі підприємства протягом трьох робочих днів. Після закінчення цього терміну вона депонується і здається в банк.

Для оформлення касових операцій призначено такі документи: КО-1 "Прибутковий касовий ордер"; КО-2 "Видатковий касовий ордер";

КО-3  "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових

документів";

КО-4 "Касова книга";

КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".

Приймання готівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами, видача - за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями.

Прихід та видаток готівки щодня відображається у касовій книзі, яка заповнюється на підставі прибуткових та видаткових документів через копіювальний папір. На кінець робочого дня у касовій книзі

виводиться сальдо. Другий екземпляр є звітом касира, який разом із прибутковими та видатковими документами передається у бухгалтерію.

Для обліку грошових коштів у касі підприємства передбачено рахунок 30 "Каса", який має два субрахунки:

"Каса в національній валюті";

"Каса в іноземній валюті".

Основні операції з надходження грошових коштів у касу відображаються наступними бухгалтерськими записами:

Одержано готівку з банку у гривнях Дт 301 "Каса в національній валюті"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Одержано від покупця готівку за відвантажену продукцію Дт 301 "Каса в національній валюті"

Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Повернено підзвітною особою невикористані кошти Дт 301 "Каса в національній валюті"

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Внесено суму відшкодування за виявлені нестачі винною особою Дт 301 "Каса в національній валюті"

Кт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

Оприбутковано надлишки грошей у касі, виявлені в результаті інвентаризації

Дт 301 "Каса в національній валюті"

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

Основні операції з виплати готівки відображаються наступними бухгалтерськими записами:

Здано готівку на розрахунковий рахунок у банк Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 301 "Каса в національній валюті"

Виплачено працівникам заробітну плату, лікарняні, матеріальну допомогу тощо

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою" Кт 301 "Каса в національній валюті"

Виплачено працівникам депоновану заробітну плату Дт 662 "Розрахунки з депонентами"

Кт 301 "Каса в національній валюті"

Видано готівку працівнику підприємства під звіт Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Кт 301 "Каса в національній валюті" 5. Виплачено дивіденди засновникам Дт 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" Кт 301 "Каса в національній валюті"

Рух готівки у іноземній валюті на рахунках бухгалтерського обліку відображається аналогічно.

Для обліку грошових документів, які зберігаються у касі підприємства, використовуються два субрахунки:

"Грошові документи в національній валюті";

"Грошові документи в іноземній валюті".

За дебетом цих субрахунків відображається надходження у касу грошових документів, а за кредитом - і'х списання:

Підзвітна особа придбала путівки у санаторій та відзвітувалась за одержаний аванс

Дт 331 "Грошові документи в національній валюті" Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Видано працівникам підприємства путівки в рахунок заробітної плати

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою"

Кт 331 "Грошові документи в національній валюті"

Для обліку готівки, яка вноситься до каси банку, ощадбанку,

поштового відділення, але до зарахування на банківський рахунок

перебуває у дорозі, використовуються субрахунки:

"Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

"Грошові кошти в іноземній валюті".

За дебетом цих субрахунків відображають передачу готівки з каси, а за кредитом - її зарахування на банківський рахунок:

Відправлено готівку через поштове відділення для зарахування на рахунок

Дт 333 " Грошові кошти в дорозі в національній валюті" Кт 301 "Каса в національній валюті"

Зараховано готівку на розрахунковий рахунок підприємства Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 333 " Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

Передано до каси банку суму для придбання валюти з подальшим її зарахуванням на поточний рахунок

Дт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" Кт 301 "Каса в національній валюті"

Оприбутковано валюту на поточний рахунок Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"