Тести

Об'єкт основних засобів визнається активом:

а)         якщо використовується більше року;

б)         якщо використовується у виробничій сфері;

в)         якщо існує імовірність, що в майбутньому підприємство
отримає економічну вигоду від його використання та його
вартість може бути достовірно визначена;

г)         за рішенням директора;

д)         за рішенням колективу підприємства.

Підприємство придбало основні засоби вартістю 36000 грн. з ПДВ. Оплачено: транспортній організації за доставку 720 грн. з ПДВ, спеціалізованій фірмі за установку і монтаж - 360 грн. з ПДВ. Визначити первісну вартість придбаних основних засобів.

а) 37080;    б) 30900;    в) 30600;    г) 31200;      д) 32100.

Підприємство безоплатно отримало складське приміщення. Справедлива вартість його складає 10000 грн. Який бухгалтерський запис слід зробити?

а)         Дт 103 Кт 424;           г) Дт 103 Кт 681;

б)         Дт 103 Кт 631;           д) Дт 103 Кт 742.

в)         Дт 103 Кт 377;

01.10.2005р. підприємство придбало верстат. 01.12.2005 цей

верстат перебуває ще на складі і чекає монтажу. З якого періоду повинна нараховуватись амортизація цього основного засобу?

а)         з дня поступлення на підприємство;

б)         з дня оплати;

в)         на наступний місяць після введення в експлуатацію;

г)         з початку наступного календарного року;

д)         за рішенням головного інженера підприємства.

Підприємство отримало від засновника його внесок до статутного капіталу виробничим обладнанням вартістю 12000 грн. без ПДВ. Його ліквідаційна вартість рівна 0. Строк корисного використання - 5 років. Чому дорівнює вартість, яка амортизується?

а) 10000;   б) 12000;    в) 0;      г) 8000;     д) 9000.

Підприємство купило верстат вартістю 6000 грн. з ПДВ. Ліквідаційна вартість верстата прийнята 500 грн. Строк корисного використання - 5 років. Чому дорівнює вартість верстата яка амортизується?

а) 6000;     б) 5000;     в) 4500;     г) 0;    д) 7200.

Первісна вартість верстата дорівнює 10000 грн. Ліквідаційна вартість - 0. Строк корисного використання 10 років. 2.01.1997 р. верстат введений в експлуатацію. 2.01.2000 р. прийнято рішення, що строк корисного використання верстата має дорівнювати 5 років, з початку експлуатації. Яка річна сума нарахованої амортизації за прямолінійним методом має бути визначена за 2001 р.

а) 1000;     б) 6000;    в) 5000;   г) 4000;     д) 3500.

2.8.      Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю
20000 грн. Ліквідаційна вартість його 2000 грн. Очікуваний строк
корисного використання 5 років. Очікуваний обсяг продукції, яку
буде вироблено з використанням придбаного обладнання
12000 грн. Визначити суму нарахованої амортизації в перший рік
експлуатації обладнання, якщо на цьому верстаті буде
виготовлено продукції на 1800 грн.

а) 3600;      б) 10000;     в) 2700;      г) 3000;      д) 2200.

2.9.      Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20000
грн. Його ліквідаційна вартість 2000 грн. Очікуваний строк
корисного використання 5 років. Обрано метод зменшення
залишкової вартості при нарахуванні амортизації. Визначити
нараховану амортизацію на кінець третього року експлуатації
обладнання.

а) 7961;       б) 2938;    в) 6951;       г) 3600;       д) 2700.

Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20000 грн. з ПДВ. Його ліквідаційна вартість 2000 грн. Очікуваний строк корисного використання 5 років. Нарахування амортизації здійснюється методом прискореного зменшення залишкової вартості. Визначити нараховану амортизацію за другий рік експлуатації обладнання.

а) 8000;      б) 3600;    в) 4800;    г) 5000;    д) 3000.

Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20000 грн. Його ліквідаційна вартість 2000 грн. Очікуваний строк корисного використання 5 років. Нарахування амортизації здійснюється кумулятивним методом. Визначити нараховану амортизацію за п'ятий рік експлуатації обладнання.

а) 2000;       б) 3200;       в) 3600;      г) 1200;      д) 2500.

Підприємство уклало угоду з ремонтним підприємством на реконструкцію верстатного парку, що збільшить його продуктивність у майбутньому на суму 8400 грн. з ПДВ. Вартість верстатного парку до реконструкції складала 500000 грн. Визначити вартість верстатного парку після реконструкції.

а)         500000;           в) 508400;        д) 505300.

б)         507000;           г) 505200;

Підприємство здійснило реконструкцію верстатного парку власними силами, що призводить до збільшення його продуктивності. Витрати на реконструкцію: заробітна плата ремонтних робочих склала 3000 грн., нарахування на їх заробітну плату 1200 грн., запчастини і комплектуючі 2800 без ПДВ. Визначити вартість верстатного парку після реконструкції, якщо його первісна вартість 500000 грн.

а)         500 000;          в) 503 000;        д) 505 000.

б)         502 800;          г) 507 000;

Підприємство здійснило ремонт обладнання власними силами для підтримки його у робочому стані. Витрати на ремонт: заробітна плата ремонтних робочих з нарахуванням на зарплату склала 3 500 грн., мастильні матеріали, запчастини і комплектуючі - 2 000 грн. Первісна вартість обладнання дорівнює 200 000 грн. Визначити вартість обладнання після

такого ремонту.

а)         200 000;

б)         203 500;

в)         205 500;

г)         209 000;

д) 194 500.

2.15. Чи нараховуються амортизаційні відрахування на основні засоби, виведені з експлуатації у зв'язку з їх консервацією?

а)         інколи;

б)         так;

в)         ні;


г)         залежно від ситуації;

д)         за рішенням власника.

 

Вправи для самостійної роботи

№ 2.1. Фірма придбала офісні меблі вартістю 4 800 грн. (в т.ч. ПДВ). Крім того було сплачено витрати з доставки меблів у сумі 420 грн. (в т.ч. ПДВ) і витрати на складання і встановлення меблів (заробітна плата із нарахуваннями до фондів соціального страхування) у сумі 250 грн. Визначити первісну вартість меблів. Здійснити всі необхідні бухгалтерські записи.

№ 2.2. Меблева компанія "Амстердам" 1 січня 2008 р. почала будівництво власного приміщення для офісів і магазинів. Компанія планувала закінчити будівництво 31 грудня 2008 р. "Амстердам" протягом періоду будівництва мала такі невиконані боргові зобов'язання:

короткостроковий кредит банку для будівництва від 31 грудня 2007 р. під 12% річних - 2 000 000 грн.

короткостроковий кредит під 10% річних з терміном погашення 30 травня 2009 р. - 1 400 000 грн.

довгостроковий кредит під 11% річних з терміном погашення 1

січня 2012 р. - 1 000 000 грн.

Сплата відсотків здійснюється один раз на рік в кінці року. Компанія "Амстердам" закінчила будівництво приміщення 31 грудня 2008 р., як і було заплановано. Загальна вартість будівлі становила 5 200 000 грн., при цьому середньозважені акумульовані витрати склали 3 600 000 грн. Визначити загальну суму витрат на позики, яку повинна заплатити компанія за користування кредитами у 2008 році. Якою буде сума витрат на позики, що підлягає капіталізації? Здійснити всі необхідні розрахунки та бухгалтерські записи.

№ 2.3. Підприємство "Результат" здійснило такі витрати на модернізацію обладнання цехів основного виробництва: витрачено матеріали - 5 000 грн.; витрачено запасні частини - 2 500 грн.;

нараховано заробітну плату за виконані роботи з модернізації обладнання - 1500 грн.;

здійснено нарахування на заробітну плату до фондів соціального страхування - 600 грн.

Визначити вартість проведеної модернізації обладнання цехів та відобразити всі необхідні бухгалтерські записи.

№ 2.4. Підприємство має верстат, залишкова вартість якого нулю. Станом на 31.12.08 р. первісна вартість верстата становила 15 000 грн., сума накопиченого зносу - 15 000 грн., справедлива вартість - 2 000 грн. Провести розрахунок сум переоцінки та відобразити всі необхідні бухгалтерські записи.

№ 2.5. Станом на 01.01.2009 р. первісна вартість програмного забезпечення становила 5 000 грн., сума накопиченої амортизації -3 000 грн., справедлива вартість - 2 300 грн. У лютому підприємство приймає рішення продати нематеріальний актив. У березні відбулася операція продажу за ціною реалізації 3 000 грн. (в т.ч. ПДВ). Відобразити всі необхідні бухгалтерські записи.