Розділ 2

Облік основних

засобів та нематеріальних активів

Після вивчення Розділу 2 Ви повинні знати:

як класифікуються необоротні активи;

порядок відображення в обліку надходження необоротних активів;

основні методи нарахування амортизації необоротних активів;

-           порядок проведення переоцінки
необоротних  активів та
відображення її в обліку;

порядок відображення в обліку вибуття необоротних активів;

особливості обліку інвестиційної нерухомості