2.3.   Грошові надходження підприємств

Ситуаційні вправи

Час: 90 хв.

Мета: Навчитись розраховувати виручку від реалізації продукції, робіт, плослуг; знати порядок визначення цін на продукцію; навчитися приймати рішення щодо визначення найприбутковішого варіанту вико­ристання протягом року вільних грошових коштів на підприємстві.

Завдання:

Вказати, за якими формулами проводиться розрахунок ціни продукції.

Дати характеристику цін на продукцію.

Визначити основні фактори впливу на розмір виручки від реалізації.

Обчислити обсяг виручки від продажу продукції та прийняти управлінське рішення щодо використання вільних коштів підпри­ємства протягом року.

 

Ситуація 2.3.1

Визначити залікову вагу зерна та грошові надходження від продажу продукції.

Вихідні дані:

Продаж продукції здійснюється по ціні 400 грн./т. Підприємство реалізувало зерно пшениці, натуральна вага якого 21180 кг, зерновідходи 3,1 % при базі 2 %. Вологість зерна 15 %, при нормі 14 %.

 

Ситуація 2.3.2

Визначте грошові надходження підприємства від реалізації продукції. Вихідні дані:

Обсяги реалізації продукції в четвертому кварталі звітного року склали: у жовтні — 500 тис. грн.; у листопаді — 650 тис. грн.; у грудні — 800 тис. грн.

План продажу продукції на перший квартал планового року: січень — 400тис. грн.; лютий — 500 тис. грн.; березень — 500тис. грн.

Між контрагентами встановлено такий порядок розрахунків: 25 % вартості продукції клієнти — покупці оплачують за фактом поставки, а на 75 % — обсягу реалізації надається кредит. При­чому 60 % кредиту платять на 30-й день; 30 % — на 60-й день і 10 % — на 90-й день.

 

Ситуація 2.3.3

Визначити обсяг виручки від продажу продукції в запланованому році. Вихідні дані:

Вартість залишків готової продукції на початок планового року (вхідні залишки) складає 160 тис. грн., вартість залишків готової продукції, що переходять на кінець запланованого року (вихідні залишки) 140 тис. грн., вартість товарного випуску продукції в запланованому році — 66 822,8 тис. грн.

Фінансовому менеджеру підприємства необхідно запропонувати найприбутковіший варіант використання протягом року вільних грошо­вих коштів.

Вихідні дані:

Вільні грошові кошти в сумі 7,5 тис. дол.

Перший варіант передбачає купівлю акцій компанії «Міжторг» (20,5 % дивідендів річних); другий — купівлю і продаж протягом року 5 тис т товару для продажу його по 4,9 дол. за т (у тому числі 2,95 дол. — затрати на реалізацію); третій — купівлю офісу площею 30 м2 для зда­чі його в оренду по 30 дол. за 1 м2 в місяць (5 дол. йдуть на покриття комунальних витрат); четвертий варіант — розмістити ці кошти на де­позитному рахунку банку під 22 % річних.