РОЗДІЛ II. Механізми фінансування зовнішньоторговельних операцій

2.1. Комерційний кредит  у зовнішній  торгівлі.

2.2. Внутрішньофірмове фінансування зовнішньоторговельної діяль&

ності.

2.3. Умови  та форми  фінансування зовнішньої  торгівлі  банками.

2.4. Факторинг та форфейтинг у фінансуванні зовнішньої  торгівлі.

2.5. Лізинг  у фінансуванні зовнішньої  торгівлі.

Ключові слова: комерційний кредит; кредит з опціоном негайного платежу; вексельний  кредит; кредит за відкритим  рахунком; умови надання  комерційного кредиту; аванс покупця; основні та додаткові, штафельні та одноразові, договірні та приховані  витрати  за креди$ том; штафельний метод; лінійний метод; прямий міжнародний фірмо$ вий кредит; компенсаційний  внутрішньофірмовий кредит;  паралель$ ний внутрішньофірмовий кредит; банківське фінансування; овердрафт; кредитна лінія; акцептний кредит; терміновий кредит; операції репо; вексельний кредит банку; торгове фінансування; перед експорт; пост експорт; відсоткова ставка; банківські комісії; лізинг; лізингові платежі.