РОЗДІЛ I. Економіко3організаційні засади фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства

1.1. Характеристика  організаційно&структурних  зв’язків  системи фінансування зовнішньоторговельних операцій  підприємства.

1.2. Особливості застосування в Україні  інструментів фінансуван&

ня  зовнішньої  торгівлі.

1.3. Інституційна структура  системи фінансування зовнішньої  тор&

гівлі в Україні.

1.4. Система  державного  фінансування зовнішньої  торгівлі: цілі та складові.

Ключові слова: фінансування; внутрішнє фінансування;  зовнішнє фінансування;  позикова політика; кредитна політика; фінансові інструменти; векселі; фінансові установи; система сприяння  експор$ ту; стимулювання зовнішньої торгівлі; субсидії; кредитування; дер$ жавні гарантії; пільгове кредитування експорту; страхування екс$ портних кредитів.