ДОДАТКИ ДОДАТОК 1

ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТІВ

Для  отримання кредиту  позичальник готує  повний  пакет  доку& ментів, згідно з переліком,  та подає його менеджеру  по роботі з клі& єнтами, який  попередньо  обговорив  проект до фінансування з кері& вництвом  та погодив запропоноване забезпечення і відсоткові ставки.

Менеджер  по роботі з клієнтами передає пакет документів,  на розгляд відповідних  служб та стежить, щоб служби у триденний строк подали  свої висновки  щодо надання  кредиту.

Після отримання всіх висновків,  питання про надання кредиту виноситься на розгляд  кредитного  комітету.

За рішенням  кредитного  комітету  менеджер  по роботі з клієнта& ми готує кредитний договір і договір застави,  та організовує підпи& сання  договорів  Сторонами.

Термін  підготовки  надання  кредиту  — один тиждень.