2.1.  Грошові розрахунки в діяльності підприємства та їх організація

2.2.  Готівкові і безготівкові операції та розрахунки

2.3.  Види банківських рахунків та порядок їх відкриття

2.4.  Характеристика форми безготівкових розрахунків

2.5.  Економічна  відповідальність   за  несвоєчасне  здій- снення розрахунків