9.1.  Фінансова стійкість та фінансовий стан підприєм- ства

9.2.  Характеристика інформаційної  бази  щодо оцінки фінансового стану підприємства

9.3.  Сутність та види фінансового аналізу. Методи та моделі фінансового аналізу

9.4.  Показники оцінки фінансового стану підприємства

9.5.  Комплексна оцінка фінансового стану