8.1.  Необоротні активи: сутність, склад і структура

8.2.  Відтворення необоротних активів підприємства

8.3.  Амортизація  основних засобів та методи її нараху- вання

8.4.  Сутність і склад капітальних вкладень

8.5.  Ремонт основних засобів та його фінансування

8.6.  Оцінка стану та використання необоротних акти- вів підприємства