6.1.  Оборотні активи: сутність, склад і структура

6.2.  Організація оборотних активів. Методи розрахунку нормативів оборотних активів підприємств

6.3.  Нормування оборотних активів

6.4.  Розрахунок  нормативу  оборотних  активів  еконо- мічним методом

6.5.  Джерела формування оборотних активів

6.6.  Показники стану використання  оборотних активів підприємств

6.7.  Шляхи   підвищення   ефективності   використання оборотних активів