ТЕМА 1. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ, СУТНІСТЬ ФУНКЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ

1.1. Фінанси підприємств у загальній системі фінансів, їх сутність

1.2. Функції фінансів підприємств і їх характеристика

1.3. Фінансові ресурси підприємств

1.4. Фінансові відносини та фінансова діяльність підпри- ємств

1.5. Фінансова робота на підприємствах її зміст, завдан- ня та організація

1.6. Управління фінансами підприємств