5.1.      Сутність оподаткування підприємств і податкова система

5.2.      Пряме оподаткування підприємств

5.2.1. Податок на прибуток

5.2.2. Податок з доходів фізичних осіб

5.2.3. Плата за землю

5.2.4. Податок з власників транспортних  засобів та ін- ших самохідних машин і механізмів

5.2.5. Фіксований сільськогосподарський податок

5.3.      Непряме оподаткування підприємств

5.3.1. Податок на додану вартість (ПДВ)

5.3.2. Акцизний  збір

5.3.3. Податок мито

5.4.      Місцеві податки і збори