4.1. Економічна сутність прибутку та його види

4.2. Фактори, що формують прибуток

4.3. Собівартість продукції

4.4. Використання прибутку

4.5. Сутність і методи обчислення рентабельності