Молдован А.В. - Кримінальний процес. Україна, ФРН, Франція, Англія, США. 2-ге вид

Просмотров: 2293Похожие книги

Молдован А.В. - Кримінальний процес. Україна, ФРН, Франція, Англія, США. 2-ге вид

- Сіваченко І. Ю.-УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Герасимова А.А. - Економічний аналіз и діагностика стану сучасного підприємства

Олійник О.В. - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

Пентилюк М.І. - Ділове спілкування та культура мовлення