ТЕМА 13. ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

1. Основні вимоги по складанню звітності.

2. Класифікація  звітності та терміни її подання.

3. Склад фінансової звітності.

Використані джерела

1. Про затвердження Порядку  складання фінансової  звітності розпоряд- никами та одержувачами бюджетних коштів. Затверджено спільним наказом Міністерства фінансів  України  та Державного  казначейства України  № 164 від 25.05.2010 р.

2. Про затвердження Порядку  подання фінансової  звітності». Постанова

Кабінету міністрів України  № 419 від 28.02.2000 року (зі змінами).

3. Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р. № 2456.