1. Поняття власного капіталу  бюджетних установ та завдання обліку

Під власним капіталом бюджетних установ розуміють частину активів, що забезпечують  функціонування та нормальний ритм робо- ти із здійснення основних функцій.

Власний капітал виступає гарантією організації діяльності бю- джетних установ.

Він складається із сум створених фондів у необоротних  активах, фондів  у малоцінних  та швидкозношуваних предметах,  результатів виконання кошторисів  та результатів  переоцінок окремих активів.

Власний  капітал обліковується на рахунках 4 класу. Вони пасив- ні, це означає, що створення фондів  відображається по кредиту  цих рахунків, а зменшення  фондів по їх дебету.

Завдання обліку:

1. Контроль  за формуванням фондів за джерелами  утворення і їх зменшення  за напрямками і причинами.

2. Визначення результатів  виконання кошторисів  за бюджетний

 

рік.


 

3. Забезпечення користувачів різних рівнів управління інформа-

 

цією про власний капітал.