ТЕМА 11. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

1. Характеристика виробництва в бюджетних установах.

2. Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень.

3. Облік витрат підсобних (навчальних, учбових)  сільських господарств.

4. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із замовниками.

Використані джерела

1. Методичні  рекомендації  щодо застосування Положення № 16 «Витра- ти» при визначенні  вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторсь- ких робіт, що затверджено Наказом міністерства освіти і науки від 13.03.2001 року № 19.

2. Положення про договори  на створення науково-технічної продукції, що затверджена Постановою  Державного  комітету  СРСР з науки  і техніки від 19.11.87. № 435.

3. Джога  Р. Т., Свірко  С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік  в бюджетних установах: Підручник.  — Київ: КНЕУ,  2003. — 483 с.