5. Облік орендованих необоротних активів

Взяті в оренду необоротні активи не є власністю установи, а тому обліковуються за балансом,  на рахунку  01 «Орендовані необоротні активи».

Записи  на цьому рахунку  здійснюються  односторонні,  При над- ходженні  об’єктів в оренду  залишок  на рахунку  01 збільшується, а при поверненні власнику  — зменшується.

Необоротні  активи  записуються в накопичувальну відомість по- забалансового обліку (меморіальний ордер № 16) по дебету рахунку

01 на підставі договору оренди, Акта приймання-передачі основних засобів  (форма  № ОЗ-1), копії інвентарної  картки,  яку надає орен- дар. Ці об’єкти беруться  на облік за вартістю, що вказана  в договорі оренди , що укладений установою з сторонніми  організаціями. В цьо- му договорі також термін оренди, умови оренди та розмір орендної плати.

На орендовані  необоротні  активи інвентарні  картки не відкрива- ють та інвентарні номери не присвоюють. Такі об’єкти обліковуються за тими  інвентарними номерами,  що присвоєні  орендодавцем та на підставі Договору оренди та копії інвентарної картки наданої орен- додавцем.

Після закінчення терміну договору основні засоби повертаються орендодавцеві за актом приймання-передачі основних засобів (форма

№ ОЗ-1  бюджет). На підставі цього акта бухгалтерія  знімає об’єкт із за балансового  обліку і вилучає  з картотеки  копію інвентарної  карт- ки, яка разом з актом здається в архів. При цьому здійснюється запис по кредиту рахунку 01 в Меморіальному ордері № 16.