ТЕМА 9. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1. Економічний зміст, склад і класифікація необоротних ак- тивів.

2. Оцінка та переоцінка необоротних активів .

3. Документальне  оформлення операцій руху  необоротних активів.

4. Організація  аналітичного і синтетичного обліку необо- ротних активів

5. Облік орендованих необоротних активів

6. Облік нематеріальних  активів

7. Облік витрат на ремонт

8. Облік витрат на капітальне будівництво, дообладнання, реконструкцію, модернізацію.

9. Облік зносу необоротних активів.

10. Інвентаризація необоротних активів.

Використані джерела

1. Інструкція з обліку  необоротних  активів  бюджетних  установ.  Наказ Держказначейства України від 17.07. 2000. № 64 в редакції наказу ДКУ № 30 від 21 лютого 2005 року.

2.  Типова   інструкція про  порядок   списання   матеріальних  цінностей з балансу бюджетних установ. Наказ  Держказначейства та Міністерства економіки від 10.08.2001 року № 142/181.

3. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання  основних засобів, що належать  установам  і організаціям,  які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Наказ Головного управління Держказначейства України  та Держкомстату від 2.12.97. № 125/70.

4. Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ. Лист

Державного казначейства України  від 20.12.05. року № 07-04/2362-11163.