11. Облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях,  а також готової друкованої продукції ведеться на рахун- ку 241 «Вироби виробничих (навчальних) майстерень».  Виготовлені вироби оцінюються  за фактичною  собівартістю  та оприбутковують- ся на підставі акта, який затверджує керівник установи. Продукція здається  в склад, де вона враховується в книзі складського  обліку за назвами, марками, сортами чи іншими ознаками.

Вироби можуть бути використані для потреб установою або ж ре- алізовані. Доходи від них вважаються доходами від надання платних послуг.

Продукція сільськогосподарського виробництва, що отримується від підсобних сільських і навчально-дослідних господарств облікову- ється на рахунку  251 «Продукція підсобних  (навчальних) сільських господарств». На протязі року вона оцінюється  за плановою собівар- тістю, а в кінці року визначається її фактична  собівартість.

Аналітичний облік ведеться  готової продукції  виробничих май- стерень та сільськогосподарської продукції ведеться за назвами  та видами продукції  в розрізі  матеріально-відповідальних осіб. За опе- раціями  по надходженню  та використанню продукції складаються наступні кореспонденції рахунків.

 

 

Кореспонденції рахунків


Таблиця 47

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбуткування готових виробів з майстерень

241

821

Оприбуткування продукції

251

822

Списана собівартість реалізованої продукції

722

251

Списана собівартість реалізованих виробів

721

241

Нараховані доходи від реалізації

364

721, 722

Надійшли кошти

323

364

Передана  продукція та вироби  для  використання установою

232, 239

241, 251