7. Облік матеріалів та продуктів харчування

Окремі бюджетні установи в своїй діяльності використовують продукти  харчування  (лікарні,  дитячі  установи,  навчальні  та оздо- ровчі заклади  тощо). Такі матеріальні  цінності обліковуються на ра- хунку 232 «Продукти харчування».

Основним документом,  що регулює облік продуктів  харчування є Інструкція з обліку продуктів  харчування  в лікувально-профілак- тичних та інших установах охорони здоров’я, що утримуються за ра- хунок Держбюджету.  Затверджена Наказом  Міністерства охорони здоров»я  СССР від 05.05.1983 р. № 530.

Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходи- ти до закладів разом з супровідними документами,  які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

Продукти  харчування  відносяться до тих видів запасів,  які при неправильних умовах  зберігання  можуть  принести  шкоду здоров’ю людей. Тому установи  повинні забезпечити належні умови зберіган- ня продуктів  та контролю  за їх якістю при прийнятті та при спожи- вані. Тому  при  прийманні продуктів  вони  перевіряються комірни- ком, завідувачем  виробництва кухарем  та залучаються працівники медичного  закладу  (або ж це лікар-дієтолог чи медсестра-дієтолог). При встановленні фактів  неякісних  продуктів  вони передаються  по- стачальнику разом з висновком  лікаря чи санепідемстанції.

Надходження продуктів  в установу  обліковується в Накопичу- вальній  відомості  по  надходженню  продуктів  харчування   типової форми  З-12.  Записи  в ній здійснюються  на підставі  первинних  до- 

Таблиця 44

Кореспонденції рахунків з обліку продуктів харчування

 

 

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Оприбутковані продукти харчування

232

361, 675,

364

Отримана  тара

236

361, 364,

675

Списана сума ПДВ

801, 802,

811–813,

641

361

Списана вартість витрачених  продуктів харчування:

 

 

придбаних  за рахунок загального фонду

801, 802

232

придбаних  за рахунок спеціальних коштів

811, 813

232

отриманих, як гуманітарна допомога

812

232

Списані  природні  втрати  в межах норм природного убутку по продуктах, що придбані в поточному році

801, 802,

811–813

232

Списані  природні  втрати  в межах норм природного убутку по продуктах, що придбані в минулому році

431, 432

232

Надійшла тара з продуктами

236

361, 364,

675

Списано бій тари за рахунок установи

801, 802

236

Списано бій тари за рахунок винних осіб

363

236

Повернено  тару постачальнику

361, 364,

675

236