ТЕМА 8. ОБЛІК ЗАПАСІВ

1. Економічний зміст та завдання обліку запасів.

2. Класифікація  та оцінка запасів.

3. Характеристика рахунків з обліку запасів.

4. Первинний та складський облік запасів.

5. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів.

6. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

7. Облік матеріалів та продуктів харчування.

8. Облік медикаментів.

9. Облік запасних частин.

10. Облік палива.

11. Облік готової продукції  та продукції  сільськогосподар- ського виробництва.

12. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

13. Інвентаризація запасів.

Використані джерела

1. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ», затверджена наказом

Державним  казначейством України  від 08.12.2000 року № 125.

2. Інструкція про складання типових  форм  обліку  та списання  запасів бюджетних установ. Затверджена наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130.

3. Інструкція про складання типових форм первинних  облікових документів з обліку сировини і матеріалів. Наказ Мінстатистики від 21.06.96.

№ 193.

4. Інструкція про порядок  відображення в обліку бюджетних установ операцій по централізованому постачанню матеріальних цінностей. Затверд- жена наказом ДКУ від 16.12.2002 р № 232.

5. Наказ Держказначейства України та Мінекономіки від 10.08.2001 року

№  142/181 «Про  затвердження типової  Інструкції про  порядок  списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ».