4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Для  обліку  розрахунків з постачальниками та підрядниками по виконаних роботах по капітальному будівництву призначений раху- нок 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

На цьому рахунку  відображається розрахунки  з постачальника- ми за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для оснащення,  розрахунки  з підрядниками за виконання будівельно- монтажні роботи. Рахунок  пасивний.

По дебету відображається суми оплачених  рахунків з кредиту 31,

32, а по кредиту — нарахування заборгованості на вартість отриманих будівельних матеріалів, вартості прийнятих будівельно-монтажних робіт.

По закінченню  будівництва вартість виконаних будівельно-мон- тажних робіт відображається по дебету 801, 802, 811, з кредиту 631.

Таблиця 29

Кореспонденції рахунків по розрахунках з постачальниками

 

 

Зміст

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

1. Отримано від постачальників обладнання  і буді- вельні матеріали

202, 204

631

2. Передані  підрядникам обладнання  та будівельні матеріали

631

202, 204

3. Перераховані кошти за прийняті будівельно-мон- тажні роботи, роботи по капітальному ремонту

631

311, 313,

319, 321,

323

4. Відображено  заборгованість підряднику за прий- нятими  будівельно-монтажними роботами, робота- ми по капітальному ремонту

801, 802,

811,

631

 

Аналітичний облік  ведеться  по кожному  постачальнику та під- ряднику  на карточках ф. 292-а (книга ф. 292).