ТЕМА 6. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Економічний зміст та завдання обліку розрахунків.

2. Облік розрахунків за платежами і податками до бюджету.

3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

5. Облік розрахунків з підзвітними особами.

6. Облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків.

7. Облік довгострокових зобов’язань.

8. Інвентаризація розрахунків.

9. Облік списання  простроченої дебіторської та кредитор- ської заборгованості.

Використані джерела

1. Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97 від 03.04.97 року з врахуванням змін внесених законом № 2505 від 25.03.05 р.

2.  Закон   України   «Про   оподаткування  прибутку   підприємств»  від

22.05.97 року № 283/97-ВР.

3. Постанова КМУ № 1404 від 09.10.2006 р. «Питання попередньої опла- ти товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

4. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів  бюджетних установ. Наказ ДКУ від 26.12.2003 р. № 242.

5. Порядок  списання  кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув. Наказ  Держказначейства України  № 73 від 08.05.2001 р.

7. Інструкція про службові  відрядження в межах України  та за кордон. Затверджена наказом Мінфіну  України  від 13.03.1998 р. № 59 (в редакції на- казу Мінфіну  України  № 146 від 10.06.1999 р.).

8. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України  та за кордон. Постанова  КМУ від 23.04.1999 р. № 663.